Ratkotaan ristikoita


Europeana Heraldica, tietokanta vaakunoista ja sineteistä hekumoiville heraldikoille - tuosta ei ole ainakaan minulle mitään iloa. Näin ajattelin aikoinaan, kun kyseinen tietokanta julkaistiin Kansallisarkiston kotisivuilla. Niin sitä vain on erehtyväinen valtion virkamieskin! Minusta on nimittäin tullut säännöllinen tietokannan käyttäjä syystä, jota en tuolloin osannut aavistaa. Syy oli innostukseni ristikoihin. 

Kohti kulttuuriperintöorganisaatioiden paikkatiedon yhteistuotantoa

Kansallinen Digitaalinen Kirjasto -hankkeen tietoarkkitehtuuriryhmän työsuunnitelmaan sisältyi selvitysten laatiminen kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM-sektori) yhteisestä nimitietopalvelusta ja paikkatiedosta. Nimitietopalveluselvitys valmistui viime vuonna ja sitä on tässä blogissa jo esitelty. Paikkatietoa koskeva selvitys saatiin valmiiksi muutama viikko sitten ja se on julkaistu KDK-hankkeen kotisivulla.

Kansallisarkisto selvitti kyselyillä julkishallinnon analogisten asiakirja-aineistojen määriä ja ominaisuuksia digitoinnin suunnittelun tarpeisiin


Kansallisarkistossa on suunniteltu kuluvana vuonna julkisen hallinnon hallussa olevien analogisten aineistojen massadigitointia. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 21.6.2017 mukaan Kansallisarkisto ottaa jatkossa arkistoitavia aineistoja vastaan lähtökohtaisesti vain digitaalisessa muodossa. Viranomaisten hallussa oleva arkistoitava analoginen asiakirja-aineisto digitoidaan vuoteen 2030 mennessä.

Kansallisarkiston digitointitoiminnan kuulumisia

Sateisen syksyn käynnistyessä on hyvä aika luoda katsaus tämän ja tulevan vuoden digitointitoimintaan. Kansallisarkiston digitointitoiminta voidaan jakaa kolmeen ryhmään, virkatyönä, maksullisissa projekteissa ja kumppanuusyhteistyönä toteutettava digitointi.

Virkatyönä tehtävä digitointi pohjautuu pitkäaikaisiin digitointisuunnitelmiin. Digitointi kokonaisuutena käsittää myös aineistoihin kohdistuvaa metatietotyötä ja fyysistä valmistelua sekä kaikkiin työvaiheisiin liittyvää suunnittelua. Täten työ on pitkäjänteistä ja tehdyt aineistovalinnat koskevat pääosin suuria ja valtakunnallisia aineistokokonaisuuksia. 

Itsenäisen Suomen kuvaa kotimaassa ja ulkomailla

Kansallisarkisto liittyi mukaan SUOMI100-ohjelmakokonaisuuteen Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen -näyttelyproduktiollaan jo Suomen itsenäisyyden juhlavuoden valmistelun alkumetreillä. Hankekokonaisuuden suunnittelu oli aloitettu hyvissä ajoin ja keväällä 2014 ohjelman valtuuskunta myönsi Kansallisarkistolle oikeuden juhlavuoden logon käyttöön näyttelytuotteissa ja sittemmin sihteeristö myös pienen taloudellisen avustuksen.