Saamelaiset muotoilutarinat arkistoksi ja inspiraatioksi

Kansallisarkiston Saamelaisarkisto Inarissa, Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjan Koutokeinossa ja Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum -museo Ruotsin Jokkmokkissa aloittavat keväällä 2017 kolmevuotisen yhteistyöprojektin saamelaisen muotoiluajattelun tallentamiseksi arkistoon ja siirtämiseksi seuraaville polville. Saamelaista muotoiluperinteen esineistöä on kyllä tallennettu museoihin, mutta asiakirjallinen perintö on ollut tähän asti kokoamatta. Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -hankkeessa luodaan yhteistyössä duojáreiden (saamen (taide)käsitöiden ammattilaisten ja muotoilijoiden) kanssa digitaalinen duojár-arkisto, jonka tarkoituksena on asiakirja-aineistojen kautta kuvata muotoiluajattelua ja luomisprosessia esineiden takana. Tällaisia asiakirja-aineistoja voivat olla luonnospiirrokset, apurahahakemukset, näyttelysuunnitelmat tai valokuvat.

Idea saamelaisesta muotoiluarkistosta saatiin saamelaistaiteilija Inka Kangasniemen aloitteesta ja sekä ajatustenvaihdosta ELKA:n Suomalaisen teollisen muotoilun arkiston Anu-Anette Varhon ja Elisa Savolaisen kanssa. Saamelaisarkistossa mielenkiintoisesta ideasta ryhdyttiin heti kehittämään hanketta. Yhteistyökumppaneiden löytäminen ja hankeidean hiominen kesti kuitenkin toista vuotta. Hankesuunnitelmaa kehitettiin alkuperäistä ideaa monipuolisemmaksi ja kattavammaksi ja Saamelaisarkiston, Sámi allaskuvlan ja Ájtte-museon työnjakoa selkeytettiin. Kolmen erilaisen instituution (arkiston, museon ja korkeakoulun) yhteistyö tuo hankkeeseen monenlaista erityisosaamista. Hankesuunnittelutyö oli monen erilaisen näkökulman ja asiantuntijuuden kohtaamista, mutta myös uudenlaisten ajatusmallien ymmärtämistä ja oppimista. Työ palkittiin, kun projektille myönnettiin interreg-rahoitus alkuvuodesta.

AIDA-hankkeessa Saamelaisarkisto keskittyy duojár-arkistojen hankkimiseen Suomen puolella Saamenmaata kun taas Ájtte-museon arkistoon hankitaan Ruotsin puolen duojáreiden aineistoja. Ajtte-museossa asiakirja-aineiston yhtenä tarkoituksena on täydentää museon esinekokoelmia ja syventää näyttelyä. Hankkeessa kerätystä aineistoista luodaan digitaalinen arkisto, jonka avulla esitellään saamelaisten duojáreiden muotoilutarinoita. Lisäksi arkistosta tehdään myös oppimateriaalipaketti lasten ja nuorten saamelaista muotoilukasvatusta varten. Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjassa hyödyntää Saamelaisarkiston ja Ájtte-museon arkistoaineistoja duojár-opiskelijoiden bachelor-koulutuksessa (saamelaisen muotoilun ja käsityön kandidaatinopinnot). Hankkeen aikana opiskelijat tutustuvat arkistoaineistoihin ja museokokoelmiin Inarissa ja Jokkmokkissa. Samalla opiskelijat oppivat esittelemään luomisprosessiaan ja muotoiluajatteluaan oman digitaalisen muotoiluarkiston luomisen avulla. Tätä taitoa he voivat hyödyntää oman osaamisensa ja muotoiluajattelunsa markkinoinnissa.

AIDA-projekti on vasta alussa ja ensimmäisiin arkistonluovuttajiin otetaan yhteyttä maaliskuussa. Sámi allaskuvlan (Saamelaiskorkeakoulun) opintokurssit alkavat syksyllä 2017. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä arkistoja luovuttavien duojáreiden kanssa arkistoaineiston keruutyössä, digitaalisen arkiston muodostamisessa sekä opiskelijoiden ohjaamisessa ja oppimateriaalin kokoamisessa. Näin saadaan ainutlaatuista saamelaista muotoiluosaamista tallennettua ja siirrettyä tulevien sukupolvien käyttöön eettisesti kestävällä ja modernilla tavalla. Samalla tehdään saamelaista muotoiluajattelua ja muotoilijoita tunnetuksi. AIDA-hankkeella pystytään vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin saamelaisen muotoilun saralla, tallentamaan arvokasta materiaalia, edistämään sen käytettävyyttä, luomaan oppimissisältöjä ja tuottamaan aivan uudenlaista arkistopalvelua.

Inker-Anni Linkola
Ylitarkastaja
Saamelaisarkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Viesti ilmestyy näkyviin heti kun ylläpito on ehtinyt tarkastaa sen.