Yksityisarkistojen moninaisuudesta

Tammikuussa blogissa kirjoitettiin yksityishenkilöiden arkistojen vastaanotosta arkistolaitokseen. Henkilöarkistojen lisäksi yksityisarkistoiksi luetaan muun muassa yhdistys- ja yritysarkistot.

Vaasan maakunta-arkistossa vuosi 2010 oli jälleen vilkas yksityisarkistojen vastaanoton suhteen. Useita kymmeniä uusia yksityisarkistoja otettiin vastaan ja monia jo vanhastaan täällä säilytettäviä arkistoja täydennettiin. Pelkästään yhtenä vuonna vastaanotettujen yksityisarkistojen kirjo on varsin laaja ja se kuvastaa hyvin näiden arkistojen merkitystä yhteiskunnasta saatavan kuvan täydentäjänä viranomaisarkistojen rinnalla.

Maakunta-arkistoon 2010 luovutetut ja talletetut yksityisarkistot käsittävät niin henkilö- kuin yhteisöarkistojakin. Suurin ryhmä ovat erilaiset yhdistysarkistot. Niissä esiintyy mukavasti suomalaisen järjestötoiminnan laaja skaala ammatillisista järjestöistä partio-, ja raittiustoiminnan kautta asukasyhdistyksiin. Myös veteraanijärjestöjen aineistoja otettiin parin viime vuoden tapaan runsaasti vastaan, vieläpä ilahduttavan hyvässä järjestyksessä.

Erityisesti pohjalainen ilmiö ovat jokavuotiset talo- ja kyläarkistojen luovutukset maakunta-arkistoon. Taloarkistoja on kertynyt runsaasti juuri Vaasaan asutushistoriallisista syistä; kyläarkistot taas ovat syntyneet lähes yksinomaan Etelä-Pohjanmaalla toteutetun kyläitsehallinnon tuloksena. Nytkin Vaasan maakunta-arkisto vastaanotti kuusi uutta talo- ja kyläarkistoa lähipitäjistä. Luonteenomaista näille arkistoille on niiden sisältämät varsin vanhatkin asiakirjat: kaikki nämä uudet luovutukset sisälsivät aineistoa 1700-luvulta ja yksi 1600-luvulta saakka.

Henkilöarkistojenkin osalta arkistolaitoksen pyrkimyksenä on kattaa koko yhteiskunnan kirjo. Viime vuonna vastaanotettuihin henkilöarkistosiirtoihin sisältyy niin koti- ja sotarintaman välistä kirjeenvaihtoa, hovioikeuden presidentin, rautatiekoulun oppilaan kuin 1800-luvulla eläneen kristiinankaupunkilaisen laivansuunnittelijankin asiakirjoja.

Vaasan maakunta-arkistossa on kiinnitetty erityistä huomiota myös taide- ja kulttuuritoimijoiden aineistojen dokumentointiin. Yhdessä Pohjanmaan taidetoimikunnan kanssa käynnistetty Kuolematon Pohjanmaa -hanke kannustaa taiteellisesta toiminnasta syntyneen asiakirja-aineiston siirtämisestä maakunta-arkistoon säilytettäväksi. Viimeaikaisia taide- ja laajemmin kulttuurikentän arkistoja onkin vastaanotettu niin taidekerholta, harrastajateatterilta, kesäyliopistolta kuin entiseltä kaupunginarkkitehdiltä.

Yksityisarkistot muodostavat aineistomäärällisesti noin 15 % Vaasan maakunta-arkiston kokoelmista. Niiden tutkimuksellisen sekä paikallisidentiteettiä vahvistavan painoarvon mittariksi hyllymetrit tai prosentit soveltuvat kuitenkin huonosti. Jokainen yksityisarkisto on arvokas osa asiakirjallista kulttuuriperintöämme, pala siinä palapelissä, josta myös tulevat sukupolvet muodostavat kuvan kulloisestakin yhteiskunnasta. Jos kielikuvaa haluaa hieman venyttää, voisi ajatella palapelin raamien koostuvan viranomaisarkistoista yksityisarkistojen muodostaessa kuvan varsinaisen aiheen. Tällainen erottelu on kuitenkin tarpeetonta, sillä viranomais- ja yksityisarkistojen sisällöt lomittuvat luontevasti keskenään toinen toistaan täydentäen.

Mikko Nykänen
tutkija, Vaasan maakunta-arkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Viesti ilmestyy näkyviin heti kun ylläpito on ehtinyt tarkastaa sen.