Oulun kaupungin tullikamarin arkisto – tarjolla lakritsia ja vesiklosetteja

Oulun maakunta-arkiston Oulun kaupunginarkiston kokoelmaan sisältyy Oulun kaupungin tullikamarin arkisto. Sen mielenkiintoisimmat asiakirjat, jotka kuvaavat merikaupungin ja purjelaivakauden suuruuden aikaa, löytyvät tiliasiakirja- ja tositeasiakirjasarjoista. Tätä 1700 - 1800-luvuilla Oulun tullikamarin viranomaistoiminnan tuloksena muodostunutta aineistoa voidaan pitää yhtenä kansainvälisimmistä Pohjois-Suomessa syntyneistä arkistoista. Arkisto tarjoaa sisällöltään merkittävän kansainvälisen funktion, koska se koskettaa hyvin monen eri maan laivojen ja merimiesten historiaa. Asiakirjoihin sisältyy eri maissa laadittuja laivaselvityksiä esimerkiksi Brasiliasta, Italiasta, Portugalista, Saksasta, Tanskasta ja Kauko-Idästä.

Jokaisen kotimaisen ja ulkomaisen laivan piti tullessaan ja lähtiessään satamasta selvittää asiakirjoin laivan tekniset tiedot ja antaa luettelot miehistöstä, miehistön muonasta, matkustajista, lastista sekä esittää matka-aikomus tai ilmoittaa mistä laiva saapui. Nämä tiedot kirjattiin laivoja koskeviin tositteisiin. Näistä tositteista tiedot vietiin pääkohdiltaan tiliasiakirjoihin, jotka toimivat tositteiden diaareina.

Oulun kaupungin tullikamarin arkisto tarjoaa mahdollisuuden tutkia talous-, sosiaali- ja merihistoriaa. Asiakirjojen tietojen perusteella 1800-luvulla Pohjois-Pohjanmaa ei ollut tavaroiden suhteen mikään periferia, vaan lähellä aikansa muotia ja kulutusta. Tilitositteisiin on kirjattu jokainen lakritsipussi, posliiniasetti, vesiklosetti, viinipullo, kirja, lääkerohto tai puupölkky joka vietiin tai tuotiin, eikä tuoreet kukatkaan olleet vieraita 1800-luvun meriliikenteessä. Tavaran vastaanottajina olivat kauppaporvarit, käsityöläiset tai maakauppiaat. Tilitositteiden ja tiliasiakirjojen perusteella voidaan tutkia hyvin tarkasti tuontia ja vientiä, ja kuinka tuonti käytännössä tapahtui maailman meriltä Oulun seudulle. Mikään muu arkisto ei välttämättä kerro näin syvällisesti esimerkiksi maakauppiaan ulkomaanliiketoimista.

Tositteet ovat säilyneet arkistossa aukottomasti 1820-luvulta vuoteen 1887 asti. Tositteisiin on merkitty jokainen suomalainen ja ulkomaalainen laiva sekä maalaisalukset. Maalaisaluksista voidaan asiakirjojen pohjalta löytää aluksien miehistöt, mitat, vetoisuudet ja lastit, joita ei ole muista asiakirjoista välttämättä näin kattavasti saatavissa. Näitä tietoja ei ole merkitty esimerkiksi lähikaupungin merimieshuoneiden otto- ja päästökatselmuskirjoihin. Oulun tullikamarin tilitositteet korvaavat myös vuonna 1918 tuhoutuneen Oulun merimieshuoneen merimiesluetteloita ja ovat keskeinen lähde merimiesten tutkijoille etenkin 1850-luvulta 1880-luvulle. Tilitositteista löytyy tietoja myös purjelaivoilla siirtolaisiksi menneistä. Myös monelle sukututkijalle on aineistosta hyötyä, sillä aineisto tuo mielenkiintoisen lisän passiluetteloiden ja merimieshuoneiden luetteloiden rinnalle.

Tuula Leskelä
Ylitarkastaja
Oulun maakunta-arkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Viesti ilmestyy näkyviin heti kun ylläpito on ehtinyt tarkastaa sen.