Gömt eller glömt: s.k. järnringar i Riksarkivet vilka aldrig nått sina mottagareRiksarkivet avstod 2018 från sin filial i Sörnäs (vars utrymmen förr tillhört Krigsarkivet). I samband med överföringarna av det material som förvarats där tilldrog sig några arkivboxar med rubriken Kultakeräys. Sormukset. [Guldinsamlingen. Ringarna] uppmärksamhet.Innehållet kom trots rubriken som en överraskning: två av boxarna innehöll ett stort antal s.k. järnringar i sina påsar, vilka inte hade levererats. Varje påse var försedd med uppgifter om dem som överlåtit guldringar: kvittonummer, överlåtarens släktnamn och förnamn, adress och anteckning om önskat slag av ring (slät sådan eller luftförsvarsring). Den tredje boxen innehöll tomma påsar för ringar, med färdig etikett.

Dessa påsar med ringar vilka av en eller annan orsak inte blivit utlösta hör till kvarlåtenskapen efter insamlingskampanjen Guld till järn. Uppmaningen att överlåta guldringar till fosterlandet framfördes av fänriken i reserven Jussi Lappi-Seppälä i tidningen Helsingin Sanomat 20.10.1939. Kommittén för insamlingen inrättades först då Vinterkriget var över, i april 1940, av Lotta Svärd-organisationen, socialdemokratiska Arbetarkvinnornas Förbund och Finlands Luftvärnsförbund.

Insamlingsresultet var stort: ca 315 000 guldringar och ca 20 000 övriga guldföremål vilka sändes till Finlands Bank för säker förvaring i kassavalv. Donatorerna erhöll i utbyte en ring som antingen var slät och försedd med en ros, eller en s.k. luftförsvarsring med flygvapnets hakkorsemblem omgivet av stiliserade vingar. Meningen var ett de insamlade medlen skulle gynna Finlands luftförsvar.


Den ursprungliga avsikten förverkligades inte. Kampanjintäkterna, över 1 750 kg guld, blev liggande i valven hos Finlands Bank, tills man på sommaren 1944 började överföra guld till Sverige, i enlighet med ett beslut av Statsrådet. Hösten 1945 såldes ett parti på 930 kg guld till Sverige. Intäkterna från försäljningen användes för inköp av livsmedel till Finland, där behovet var stort.

Medan kriget pågick kunde man inte informera om vad som hände med det insamlade guldet, vilket i sin tur gav upphov till allsköns rykten efter kriget. Statsrådet tillsatte 1950 en utredningskommission som konstaterade att insamlingsprojektet hanterats på ett ändamålsenligt sätt.

Det material som aldrig blivit levererat kan beskådas i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) fr.o.m. tisdagen 12.11.2019. 


Forskare Pertti Hakala, Riksarkivet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Viesti ilmestyy näkyviin heti kun ylläpito on ehtinyt tarkastaa sen.